EKO Plakety

Vážení zákazníci,
jak již možná víte, v Německu vstoupila v platnost vyhláška, na základě které se v Německu zavádějí tzv. „ekologické zóny". Vyhláškou o označování vozidel s minimálním příspěvkem ke znečišťování životního prostředí škodlivými látkami bylo ustanoveno označování vozidel tzv. „ekologickou plaketou" dle jednotlivých kategorií znečišťování.
 
Základní informace
Od 1. března 2007 mohou německá města vytvářet "ekologické zóny", do kterých smí vjíždět pouze vozidla, vybavená příslušnou ekologickou plaketou.
Ekologické plakety jsou podle úrovně znečišťování ovzduší vozidlem rozděleny do čtyř následujících emisních stupňů (platí, že čím je vyšší emisní stupeň, tím je vozidlo ekologičtější):

  • 1. emisní stupeň (bez plakety)
  • 2. emisní stupeň (červená plaketa)
  • 3. emisní stupeň (žlutá plaketa)
  • 4. emisní stupeň (zelená plaketa)

Více informací o ekologických zónách v jednotlivých městech v Německu. Wikipedia
Zóny, kam je vjezd pro vozidla bez příslušné plakety zakázán (pokuta za porušení zákazu 40,- EUR), jsou označeny dopravními značkami "Umwelt ZONE". Povinná dodatková tabulka s vyobrazením ekologické plakety příslušného emisního stupně a nápisem "frei" poté upřesňuje, která vozidla mohou vjet do vyznačené ekologické zóny.

Jak získat ekologickou plaketu
K získání ekologické plakety je nutné předložit originál velkého Technického průkazu motorového vozidla. Emisní stupeň ekologické plakety se stanoví podle emisní směrnice EHS/ES (předpisu EHK) uvedené v technickém průkazu vozidla. Podrobnosti Vám rádi sdělí pracovníci STK.